Нашиот тим

За да овозможи високо организирана и професионална услуга тимот на IN DENT Femily Dental Clinic функционира како една целина затоа сме препознатливи по пријателскиот однос, сеопфатната грижа за нашите пациенти, љубезноста и професионализмот.

Спец. Др. Наташа Наумоска – специјалист по стоматолошка протетика

Спец. Др. Ивана Наумоска Толеска – специјалист по ортодонција

Александра Петковска – забен асистент